Kouluviestikarnevaali välittää ilmastonmuutoksen haasteista

Kouluviestikarnevaali vetää suuria massoja ja edustaa monia tärkeitä arvoja. Viime aikoina yhdeksi tärkeäksi arvoksi on noussut ilmastonmuutoksen hillintä. Elämä maapallolla uhkaa muuttua radikaalisti, ellei vastatoimiin ryhdytä joka taholla.

Ilmastonmuutos koskee suuresti tämän päivän lasten ja nuorten hyvinvointia ja tulevaisuutta. Meillä on kunnianhimoisena tavoitteena vaikuttaa Kouluviestikarnevaalin avulla siihen, miten nuoret suhtautuvat ympäristöönsä elintapavalinnoillaan sekä energiavalintoihin ja energiankulutukseensa.

Kouluviestikarnevaali on viestinviejä lapselta lapselle ja nuorelta nuorelle. Kapulan avulla Kouluviestikarnevaalissa viestitään nyt sanomaa ilmastonmuutoksesta.

Aihe tuodaan monin eri tavoin näkyväksi. Yksi osa siitä on, että pyydämme tapahtumaan tulevia joukkueita kirjoittamaan oman viestikapulansa sisään ajatuksiaan siitä, kuinka nuoret voivat omalla toiminnallaan, elintapa- ja energiavalinnoillaan sekä energian kulutuksellaan torjua ilmastonmuutosta. Viestit kirjoitetaan myös kisapaikan screenille kaikkien nähtäväksi ja viesteistä kootaan julkilausuma.

Kapulasta tehdään myös tärkeä symboli, jota myydään ja levitetään laajasti Kouluviestikarnevaalin ja tämän hankkeen tukijoille.

Hyväkuntoisten koululaisten on helpompi muuttaa tapojaan ja tehdä harkittuja arkipäivän valintoja mm. lisäämällä kävelyä ja pyöräilyä. Samalla he parantavat kuntoaan ja tuottavat itse energiaa käytettäväksi vapaa-aikaan tai koulutyöhön ja myöhemmin työelämään.

Yhteiskunnan tehtävänä puolestaan on kannustaa ja helpottaa kävelyn, pyöräilyn ja julkisen liikenteen käytön valitsemista.

Yhteystiedot

Suomenkielisen Kouluviestikarnevaalin Tukisäätiö

Puheenjohtaja
Jarmo Rasi
044-733 4758
Toiminnanjohtaja
Riitta Pääjärvi-Myllyaho
040-522 7971